Ga je mee op

ontdekkingstocht?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en OR

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

In de MR hebben de volgende personen zitting: 
Namens de ouders: 
Mark Stronks (voorzitter)
Patrick de Wit

Namens het personeel: 
Danique Brinkman (penningmeester)
Caroline Bijsterbosch (secretaris)

De MR is te bereiken via mr.expeditie@stichtingproo.nl

Voor het Jaarverslag 2022-2023 klikt u <hier>.
Voor het Jaarplan 2023-2024 klikt u <hier>.

Ouderraad (OR)

Goed onderwijs vraagt om betrokkenheid. Wij betrekken ouders dan ook graag bij onze school. Onze ouderraad wordt betrokken bij verschillende activiteiten, hierbij zorgen zij voor een goede samenwerking en soepel contact tussen ouders en school. 

Een ouderraad organiseert jaarlijkse diverse festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering, schoolvoetbal, het openingsfeest enz. Om deze feesten mogelijk te maken is er een vrijwillige ouderbijdrage nodig. Van de bijdrage worden bijvoorbeeld zaken als sinterklaascadeautjes, het toetje bij de kerstmaaltijd en deelname aan sportactiviteiten bekostigd. 

In de ouderraad zitten de volgende ouders:

Linda Booij (voorzitter)
Dianneke Tessemaker (penningmeester)
Annita van den Berg
Desiree Stronks
Mulkiye Balci
Loes Braakman
Carola van Driesum

Wilt u een keer helpen met een activiteit dan is dat altijd mogelijk. Zoals het spreekwoord zegt: 'Vele handen, maken licht werk'.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en ook op Instagram